Kur muhafazalı mevduat bakiyesi 1,3 trilyon liraya ulaştı

Türkiye İktisat Modeli kapsamında hayata geçirilen kur muhafazalı mevduat (KKM) uygulamasının toplam bakiyesi 1 Eylül 2022 prestijiyle 1,3 trilyon liraya ulaştı. 

2023-2025 yıllarına ait Orta Vadeli Program’dan (OVP) yaptığı derlemeye nazaran, Türk lirası cinsi enstrümanlara olan talebin artırılması ve döviz kurlarındaki oynaklıkların azaltılması maksadıyla geçen yıl aralıkta kur muhafazalı mevduat uygulaması devreye alındı, daha sonra kapsamı genişletildi.

Toplam KKM bakiyesi 1 Eylül 2022 prestijiyle 1,3 trilyon liraya ulaştı. KKM artarken döviz tevdiat hesaplarında azalış meydana geldi, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı yıl sonundaki 237 milyar dolar düzeyinden 26 Ağustos prestijiyle 212,7 milyar dolara geriledi. Tıpkı devirde yurt içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı yüzde 62,7’den yüzde 53,1’e düştü. 

Program periyodunda iktisadın dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı direncinin artırılmasına yönelik düzenleyici önlemlerle finansal istikrarın güçlendirilmesi, finans dalının yüksek katma bedelli ve ihracata katkı sunan dalları desteklemesi sağlanarak dış finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların en aza indirilmesi hedeflendi.

TEŞVİK DÜZENEKLERİ UYGULAMAYA KONACAK

Türk lirası cinsinden mevduatın toplam içerisindeki hissesinin yükseltilmesini teminen teşvik sistemleri uygulamaya konulacak.

Ödemeler alanında Açık Bankacılık ve Kamu Ödeme Geçidi projeleri 2023’te devreye alınacak ve FAST ile TR karekodlu ödemelerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Kartlı ödemelerde yerli ve ulusal kart şeması TROY’un kullanımının yaygınlığı artırılacak. 

Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi’nin birinci ve ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemeler için Dijital Türk Lirasının kullanım testlerine başlanacak.

Yastık altı altınlarının iktisada kazandırılmasına yönelik FATSİ (Altın Cinsi Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması) uygulaması geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

 

 

Yorum yapın